Kontakt.

Nazwa firmy:
Grupa Schneider
Systemy Budowlane Sp. z o.o.

Adres:
ul. Spółdzielcza 1-3
55-080 Kąty Wrocławskie
Polska

tel. 071-316-65-51
tel. 071-316-60-40
fax. 071-316-65-23

e-mail: marketing@schneider.com.pl 

 

 informacje o przetwarzaniu danych osobowych 


Zarząd Firmy:
Artur Oktaba

NIP 897 00 21 981
KRS 0000075455
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA - FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO: 1 027 282,- PLN

   Grupa Schneider Systemy Budowlane Sp. z o.o.
  ul. Spółdzielcza 1-3 55-080 Kąty Wrocławskie,
  tel. +48 71 316 60 40
  Projektowanie stron   bbsoft.pl