GALERIAAktualności.


Polityka jakości i środowiska
 

Grupa Schneider Systemy Budowlane Sp. z o.o. zajmuje się projektowaniem, produkcją, montażem i sprzedażą konstrukcji fasadowych, okien i drzwi.

Kierownictwo firmy zobowiązuje się do zaspokojenia oczekiwań i potrzeb klientów i stron zainteresowanych poprzez wytwarzanie fasad, okien i drzwi o wymaganej jakości, a także respektowania prawa o ochronie środowiska. Intencją Grupy Schneider Systemy Budowlane Sp. z o.o. jest ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskowego, mające na celu stałe podnoszenie poziomu zadowolenia klienta z jakości naszych wyrobów oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko.

W związku z tym podejmujemy systematyczne działania zmierzające do:

·         badanie tendencji rozwojowych rynku i reagowanie na potrzeby rynku i klienta,

·         profesjonalną obsługę klientów,

·         podnoszenia świadomości projakościowej i proekologicznej pracowników,

·         spełnienie mających zastosowanie wymagań prawnych i innych wymagań,

·         ulepszenia technologii w celu poprawy jakości i zmniejszenia oddziaływania na środowisko, 

·         gospodarkę odpadami zgodną z obowiązującym stanem prawnym w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów po materiale niebezpiecznym,

·         minimalizowanie ryzyka wystąpienia awarii środowiskowych,

·         zaangażowanie całego zespołu w ciągłe doskonalenie skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskowego zgodnym z normą ISO 9001 oraz ISO 14001.

 

Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskowego oraz do ochrony środowiska w tym do zapobiegania zanieczyszczeniom. Na realizację celów i rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskowego zapewniamy odpowiednie środki.

 

Niniejsza polityka jest znana i dostępna dla wszystkich osób pracujących pod nadzorem Grupy Schneider Systemy Budowlane Sp. z o.o.

20.03.2018 Kąty Wrocławskie                                                     Artur Oktaba

                                                                                           Prezes Zarządu

  Grupa Schneider Systemy Budowlane Sp. z o.o.
  ul. Spółdzielcza 1-3 55-080 Kąty Wrocławskie,
  tel. +48 71 316 60 40
  Projektowanie stron   bbsoft.pl